• راه اندازی مرکز نیکوکاری درآینده نزدیک درخرانق

  راه اندازی مرکز نیکوکاری درآینده نزدیک درخرانق

 • برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی در روستای جاه متک

  برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی در روستای جاه متک

 • بیش از۶۰برنامه ی فرهنگی واجتماعی دردهه ی فجرامسال درسطح روستاهای بخش خرانق برگزارمی شود

  بیش از۶۰برنامه ی فرهنگی واجتماعی دردهه ی فجرامسال درسطح روستاهای بخش خرانق برگزارمی شود

 • بخشدار خرانق برضرورت جبران خسارات وارده ناشی از آتش سوزی تاکید کرد

  بخشدار خرانق برضرورت جبران خسارات وارده ناشی از آتش سوزی تاکید کرد

اخبار بخشداری خرانق