• قرق محلی موثرترین راه برای حفظ منابع طبیعی و گونه های خاص گیاهی در منطقه ی خرانق است

  قرق محلی موثرترین راه برای حفظ منابع طبیعی و گونه های خاص گیاهی در منطقه ی خرانق است

 • نمایشگاه توانمندیهای روستایییان رباط پشت بادام برگزار شد

  نمایشگاه توانمندیهای روستایییان رباط پشت بادام برگزار شد

 • اسکان بیش از 250 مسافر در فضاهای پیش‌بینی‌شده بخش خرانق

  اسکان بیش از 250 مسافر در فضاهای پیش‌بینی‌شده بخش خرانق

 • راه اندازی مرکز نیکوکاری درآینده نزدیک درخرانق

  راه اندازی مرکز نیکوکاری درآینده نزدیک درخرانق

اخبار بخشداری خرانق