• بخشدار خرانق در پیامی درگذشت پدر شهید عباس خدایی را تسلیت گفت

  بخشدار خرانق در پیامی درگذشت پدر شهید عباس خدایی را تسلیت گفت

 • نشست مشترک رییس پژوهشکده کیفیت و بهره وری دانشگاه یزد و مجری طرح برنامه ریزی راهبردی بخش خرانق برگزار شد

  نشست مشترک رییس پژوهشکده کیفیت و بهره وری دانشگاه یزد و مجری طرح برنامه ریزی راهبردی بخش خرانق برگزار شد

 • نشست توجیهی آموزشی اشتغال و کارآفرینی روستایی در بخش خرانق برگزار شد

  نشست توجیهی آموزشی اشتغال و کارآفرینی روستایی در بخش خرانق برگزار شد

 • کمبود اعتبارات واریزی عمده مشکل روستاهای بخش خرنق است

  کمبود اعتبارات واریزی عمده مشکل روستاهای بخش خرنق است

اخبار بخشداری خرانق