• بخش خرانق، پایلوت جذب مشارکتهای اجتماعی روستامحور واجرای طرح اجتماع روستایی درکشور قرارخواهدگرفت

  بخش خرانق، پایلوت جذب مشارکتهای اجتماعی روستامحور واجرای طرح اجتماع روستایی درکشور قرارخواهدگرفت

 • از پزشکان، پرستاران وپرسنل مراکز بهداشتی واورژانس های بین راهی بخش خرانق اردکان تجلیل شد

  از پزشکان، پرستاران وپرسنل مراکز بهداشتی واورژانس های بین راهی بخش خرانق اردکان تجلیل شد

 • آگهی مزایده عمومی فروش سه باب مغازه متعلق به دهیاریهای بخش خرانق

  آگهی مزایده عمومی فروش سه باب مغازه متعلق به دهیاریهای بخش خرانق

 • همایش مشترک پیاده روی روستاهای ساغند و مغستان برگزار شد.

  همایش مشترک پیاده روی روستاهای ساغند و مغستان برگزار شد.

اخبار بخشداری خرانق