• جشنواره دو روزه خانواده سالم و شاد اردکان در خرانق برگزار شد

  جشنواره دو روزه خانواده سالم و شاد اردکان در خرانق برگزار شد

 • جشنواره خانواده سالم و شاد در خرانق برگزار شد

  جشنواره خانواده سالم و شاد در خرانق برگزار شد

 • غرس نهال در روستای خرانق به مناسبت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری

  غرس نهال در روستای خرانق به مناسبت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری

 • ساخت منبع ذخیره آب از اولویتهای برنامه های بخشداری در روستای توت است

  ساخت منبع ذخیره آب از اولویتهای برنامه های بخشداری در روستای توت است

اخبار بخشداری خرانق