• نشست کمیته فنی بخش خرانق برگزار شد

  نشست کمیته فنی بخش خرانق برگزار شد

 • جلسه هم اندیشی پیرامون مشکلات روستای رباط پشت بادام برگزار شد

  جلسه هم اندیشی پیرامون مشکلات روستای رباط پشت بادام برگزار شد

 • دومین جلسه هم اندیشی روسای شوراهای بخش خرانق ، دهیاران و بخشدار خرانق برگزار شد

  دومین جلسه هم اندیشی روسای شوراهای بخش خرانق ، دهیاران و بخشدار خرانق برگزار شد

 • تشکیل جلسه فوق العاده شورای روستای خرانق به درخواست سرپرست بخشداری خرانق

  تشکیل جلسه فوق العاده شورای روستای خرانق به درخواست سرپرست بخشداری خرانق

اخبار بخشداری خرانق