• آگهی مزایده عمومی فروش سه باب مغازه متعلق به دهیاریهای بخش خرانق

  آگهی مزایده عمومی فروش سه باب مغازه متعلق به دهیاریهای بخش خرانق

 • همایش مشترک پیاده روی روستاهای ساغند و مغستان برگزار شد.

  همایش مشترک پیاده روی روستاهای ساغند و مغستان برگزار شد.

 • همه مردم خرانق و روستاهای بخش خرانق میزبان جشنواره زردک خواهند بود

  همه مردم خرانق و روستاهای بخش خرانق میزبان جشنواره زردک خواهند بود

 • اصلاح نقاط حادثه خیز جاده ای در اولویت فعالیتهای ادارت مرتبط در بخش خرانق خواهد بود

  اصلاح نقاط حادثه خیز جاده ای در اولویت فعالیتهای ادارت مرتبط در بخش خرانق خواهد بود

اخبار بخشداری خرانق