• رایزنی رییس اداره کتابخانه های عمومی اردکان با سرپرست بخشداری خرانق درخصوص حل مشکلات کتابخانه های خرانق و رباط پشت بادام

  رایزنی رییس اداره کتابخانه های عمومی اردکان با سرپرست بخشداری خرانق درخصوص حل مشکلات کتابخانه های خرانق و رباط پشت بادام

 • تعویض و نوسازی شبکه ی آب روستای خرانق ظرف چندروز آینده

  تعویض و نوسازی شبکه ی آب روستای خرانق ظرف چندروز آینده

 • بازدیدسرپرست بخشداری خرانق از روستای سپیدان

  بازدیدسرپرست بخشداری خرانق از روستای سپیدان

 • بازدید سرپرست بخشداری خرانق از پایگاه امداد جاده ای هلال احمر خرانق

  بازدید سرپرست بخشداری خرانق از پایگاه امداد جاده ای هلال احمر خرانق

اخبار بخشداری خرانق