• دوربین برنامه ی تلویزیونی جشن رمضان در اردکان

  دوربین برنامه ی تلویزیونی جشن رمضان در اردکان

 • سرعت بخشی پروژه جاده یزد طبس دریکساله گذشته

  سرعت بخشی پروژه جاده یزد طبس دریکساله گذشته

 • شوراهای اسلامی تبلور عینی و ملموس مردم سالاری دینی هستند

  شوراهای اسلامی تبلور عینی و ملموس مردم سالاری دینی هستند

 • ملاقات بخشدارخرانق و شوراهای اسلامی روستاهای توت و حاجی آبادزرین بامدیرکل شرکت آبفار استان

  ملاقات بخشدارخرانق و شوراهای اسلامی روستاهای توت و حاجی آبادزرین بامدیرکل شرکت آبفار استان

اخبار بخشداری خرانق