• نشست توسعه اشتغال روستایی بخش خرانق برگزار شد

  نشست توسعه اشتغال روستایی بخش خرانق برگزار شد

 • جلسه کمیته اشتغال بخش خرانق تشکیل شد

  جلسه کمیته اشتغال بخش خرانق تشکیل شد

 • مراسم نمادین سالروز ورود امام رضا (ع) به روستای خرانق در این روستا برگزار شد

  مراسم نمادین سالروز ورود امام رضا (ع) به روستای خرانق در این روستا برگزار شد

 • دوره آموزشی صنایع دستی با حضور بانوان روستای خرانق برگزار شد

  دوره آموزشی صنایع دستی با حضور بانوان روستای خرانق برگزار شد

اخبار بخشداری خرانق