مغستان


موقعیت جغرافیایی


روستای مغستان یکی از دیگر از روستاهای بخش بزرگ خرانق و در مسیر طریق الرضا قرارر دارد روستایی دور مانده از هیاهو و به همان اندازه دور مانده از امکانات و پیشرفت جمعیتی حدود 15 خانوار ساکن دارد که اغلب گذشتگان و کهن سالان روستا هستند و به مانند دیگر روستاها عزیمت به شهرها را به جای سکنی در روستا برگزیده اند.

شغل مردمان روستا

شغل مردمان روستا کشاورزی و دامداری است . پرورش نخلهای خرما به واسطه کمبود آب و مهندسی آب  با کاشت درختان کم آب خواه از روشهای مردمان روستای مغستان برای بقای روستا و حفظ اندک کشاورزی در منطقه است و به واسطه همین مشکلات بیشتر روستاییان به دامداری روی آورده اند.

بناهای تاریخی

با توجه به قدمت روستا و موقعیت جغرافیایی منطقه خانه های بلند و بزرگی در سرتاسر روستا وجود دارد که با توجه عدم سکونت در آنها کم کم رو به نابودی می رود و بقایایی زیبا از آنها و از گذشتگان به جای مانده است. خانه ای بلند و بزرگ در میانه روستا در بدور ورود به روستا چشمها را به خود خیره می کند.

محصولات کشاورزی و دامی

با توجه به کاشت تک گونه های کم آب خواه در روستا بیشتر محصول کشاورزی روستا خرما است و اکثراٌ در زمینه دامداری به تولید شیر، ماست، کشک و روغن حیوانی مشغولند که بیشتر به مصرف خود اهالی می رسد.

صنایع دستی

حصیر بافی، قالی بافی و سبد بافی از صنایع دستی این روستا بوده که امروزه بر اثر کهولت سن پیشکسوتان روستایی و عدم فراگیری توسط جوانان روستایی رو به افول می رود.

دامداری

امروزه روستاییان مغستان با توجه به کمبود شدید اب در روستا و با توجه به عدم محصول دهی درختان پیر خرما به دامداری و از نوع دامهای کم اب خواه نظیر شتر پرداخته اند و از این راه امرار معاش می کنند.دامداری و پرورش شتر مغستان را به یکی از قطبهای تولید و پرورش شتر در سطح بخش و حتی استان کرده است.

جاذبه های گردشگری

با توجه به موقعیت جغرافیایی منطقه و قرار گرفتن در کویر مرکزی ایران از یک سو و واقع شدن در مسیر طریق الرضا وجود ریگزارهای منحصر به فرد در مغستان به نام ریگزار زرین هر روزه شاهد ورود خیل عظیم گردشگران داخلی و خارجی به منطقه هستیم و این روستا به واسطه داشتن چنین فضایی همواره مورد توجه گردشگران بوده و به عنوان روستایی هدف برای گردشگری معرفی شده است.