مزرعه میرها


روستای مزرعه میرها در فاصله 80 کیلومتری اردکان و 60 کیلومتری مرکز بخش قرار دارد.  جمعیت روستا حدود 30 نفر می باشد که در فصل بهار و تابستان تا 50 نفر نیز می رسد.
شغل مردم مزرعه میرها کشاروزی و دامداری است. انار تنها محصولیست که مردم این وستا از آن به عنوان برداشت سالیانه استفاده می کنند.
دهکده "کرمین" معروف، یکی از دهکده های این روستاست که علاوه بر این دهکده می توان از "حسن آباد"، "عباس آباد"، "نارستان" نام برد.
رویش گیاهان دارویی در طبیعت بکر و بیابان های این روستا زبانزد مردم منطقه است که می توان از جمله به زیره سیاه، آویشن، خارخسک، انغوزه و ... اشاره کرد.
روستای مزرعه میرها تا سال 90 مدرسه دبستان با 5 دانش آموز داشت که متاسفانه به علت عدم پیگیری و مهاجرت مردم این روستا به شهر دیگر دانش آموزی ندارد و ساختمان فعلی مدرسه به دفتر شورای اسلامی این روستا تبدیل شده است.

حسن آباد
کرمین