رباطات

براساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۲٬۳۲۹ نفر (۷۱۲ خانوار) است.
بناهای تاریخی دهستان رباطات:
حمام خرانق
قلعه خرانق
کاروانسرای رباط پشت بادام
کاروانسرای ساغند
مسجد جامع و حسینیه خرانق