زرین

براساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۸۶۶ نفر (۲۸۹ خانوار) بوده‌است.
بناهای تاریخی دهستان زرین:
آب‌انبار توت
برج توت
کاروانسرای توت