ارتباط با بخشدار

مهندس جاوید عیدانی اصل 
دانش آموخته ممتاز دبیرستان نمونه دولتی آیت الله خامنه ای اردکان
کارشناس اقتصاد
کارشناسی ارشد ادبیات
مشاور فرماندار اردکان
 عضو سابق شورای اسلامی شهر اردکان
کارشناس فرهنگی فرمانداری شهرستان اردکان

تلفن مستقیم :03532211246
تلفن همراه:09133544028
پست الکترونیک :info@kharanagh.gov.ir