ارتباط با روابط عمومی


مدیر روابط عمومی بخشداری خرانق: محسن فتاحی اردکانی

ایمیل: mo.fattahi93@gmail.com --- info@kharanaq.gov.ir

طرح پیشنهادات و ارتباط سریع با مدیر روابط عمومی بخشداری در برنامه (whatsapp) و (Telegram)با شماره همراه 09135292642

 تلفن ثابت: 03532211245

  فاکس: 03532211244