بازدید بخشدار خرانق از کارگاه اموزشی صنایع دستی در خرانق

 به گزارش روابط عمومی بخشداری خرانق مهندس خالصی بخشدار خرانق ضمن جلسه با بانوان فعال در حوزه صنایع دستی از کارگاه و محل آموزش این بانوان هنردوست دیدن کرد    گزارش تصویری...

دوشنبه 15 آبان 1396 | بازدید : 177