بازدید بخشدار خرانق از روستاهای توت و انجیرآوند

به گزارش روابط عمومی بخشداری خرانق ، در ادامه بازدیدهای هفتگی بخشدارخرانق با حضور در روستاهای توت و انجیر آوند ضمن ملاقات با مردم در روند اجرای مصوبات شوراهای روستاها بر تسریع در اجرای پروژه های عمرانی درروستاها تا قبل از فرارسیدن سال نو تاکید کرد
"مهندس مجتبی خالصی" لزوم توجه و نظارت بر ساخت و سازهای روستای توت حائز اهمیت دانست و گفت: با توجه به شرایط موجود در روستای توت  اهمیت نظارت بر ساخت و سازها در این روستا را بسیار مهم است و بر نظارت مدوام وگسترده در ساخت و سازهای این روستا تاکید کرد
"مهندس خالصی" توجه ویژه به رعایت موارد مهندسی در ساخت و سازها و طی مراحل مختلف از اخذ مجوز تا رعایت نوع مصالح را خواستار شد و بر ضرورت نظارت شورا و دهیاری تاکید کرد
بخشدار خرانق بر اقدامات صورت گرفته در این روستا با توجه میزان بودجه روستا اشاره و افزود: با توجه به میزان واریزی اعتبارات در این روستا باید اولویت بر حفظ آب آشامیدنی و اخذ تمهیدات لازم برای اجرای برنامه هایی در جهت جلوگیری از هدر رفت آب برای مواقع ضروری باشد
وی ساخت و سازهای زیاد در سطح روستارا مستلزم فراهم آوردن زیر ساختهای لازم دانست و بر لزوم همکاری اعضای شورای اسلامی و دهیار با نهادهای مرتبط به ویژه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برشمرد

"مجتبی خالصی" در ادامه با حضور در روستای انجیر آوند و ملاقات با اعضای شوای اسلامی و دهیار این روستا مهمترین کار شورا در این برهه از زمان را جلوگیری از هدر رفت آب به ویژه در بخش کشاورزی دانست و بر ایزولاسیون انهار در این روستا با مشارکت مردم روستا و حمایتهای بخشداری دانست
"خالصی" کول گذاری و کشتهای جایگزین و کم آبخواه را از موارد مهم در جهت جلوگیری از مصرف بی رویه آب کشاورزی در این روستا برشمرد و بر اهتمام اعضای شورا و دهیار روستا در جهت جلوگیری از اتلاف آب تاکید کرد
پنج شنبه 3 اسفند 1396 | بازدید : 263