بخشدار خرانق با خانواده های شهدای روستای خرانق دیدار کرد

به گزارش روابط عمومی بخشداری خرانق، در نخستین روز کاری سال جدید بخشدار خرانق با حضور در منزل خانواده های شهید روستای خرانق و نمایندگی ادارات مستقر در بخش ضمن تبریک سال نو ادامه راه شهدا را سرمشق و الگوی مسئولین خواند و بر تعامل سازنده ادارات  و ارگانها در سال جدید، برای پیشرفت عقب ماندگیهای موجود در بخش بزرگ خرانق تاکید کرد
یکشنبه 5 فروردین 1397 | بازدید : 277