اولویت هزینه کردها در روستاهای بخش خرانق حفظ آب، کشاورزی و دامداری است

به گزارش روابط عمومی بخشداری خرانق، مهندس مجتبی خالصی در ادامه بازدیدهای خود با حضور در روستای مزرعه میرها و روستاهای اطراف ضمن ملاقات با مردم درروند اجرای طرح های عمرانی روستا قرار گرفت
"مهندس خالصی" در بازدید از روستای مزرعه میرها اقدامات صورت گرفته در این روستا با توجه به عدم وجود امکانات کافی و اعتبار لازم مثبت ارزیابی کرد و اقدامات انجام شده در این سالها را نتیجه تلاش و همدلی اعضای شورای اسلامی روستا دانست

"خالصی" اولویت اول هزینه کردها در روستاهای این منطقه از بخش خرانق را حفظ آب آشامیدنی ، گسترش دامداری و احیای کشاورزی روستا با کشتهای جایگزین و کم ابخواه برشمرد
بخشدار خرانق با حضور در روستاهای سرشک، حسین آباد و کپو بر ضرورت رفع نیازهای اولیه ساکنان این روستاها تاکید و بر رفع موانع موجود تاکید و قول همکاری مساعد داد
بازدید از سرچشمه روستای کپو، قنات مزرعه میرها، کشاورزی در روستاها ،  بازدید از مدرسه روستا و اقدامات عمرانی صورت گرفته بخش دیگری از سفر یک روزه بخشدار خرانق در سفر به روستای مزرعه میرها بود 
پنج شنبه 23 فروردین 1397 | بازدید : 159