بازدید بخشدار خرانق از روستای خرانق

به گزارش روابط عمومی بخشداری خرانق، در ادامه بازدیدهای سرپرست بخشداری خرانق از روستاهای بخش، مهندس جاوید عیدانی به منظور شناخت و آگاهی از پتانسیلها و همچنین تسریع در رفع مشکلات و موانع موجود در روستا، از روستای خرانق بازدید و با اعضای شورا و دهیار روستا دیدار کرد 
پنج شنبه 13 اردیبهشت 1397 | بازدید : 153