اتحاد و همدلی تنها مولفه پیروزی و آزادگی یک ملت است

به گزارش روابط عمومی بخشداری خرانق، همزمان با سایر نقاط کشور مراسم راهپیمایی روز قدس با حضور آحاد مردم در روستاهای بخش خرانق برگزار شد
راهپیمایی روز قدس به صورت همزمان درروستاهای بخش خرانق و با حضور همه طیفهای مردمی و به صورت همزمان در روستاهای بخش خرانق برگزار و با قرائت قطعنامه نه بندی و بیعت مجدد مردم با آرمانهای امام خمینی(ره) و تجدید میثاق با مقام معظم رهبری به پایان رسید
 سرپرست بخشداری خرانق نیز پس از حضور در مراسم راهپیمایی در روستای خرانق به جمع مردم نمازگزار در روستای هامانه پیوست و در بیاناتی رمز پیروزی و نجات یک ملت را همدلی و اتحاد دانست و گفت: اتحاد و همدلی تنها مولفه پیروزی و آزادگی یک ملت است
"جاوید عیدانی" ، ضرورت همدلی و تعامل و مقابله با هر مشکل با کلید اتحاد را خواستار شد و بر رعایت اصل خویشتن داری و تعامل سازنده در بین روستاییان با چاشنی اتحاد و همدلی تاکید کرد
لازم به ذکر است مراسم راه÷یمایی روز قدس به صورت همزمان و در 13 روستای بخش خرانق برگزر شد
شنبه 19 خرداد 1397 | بازدید : 89