نشست بررسی مسائل و مشکلات روستاهای بخش خرانق شهرستان اردکان در روستای خرانق برگزار شد

جاوید عیدانی ضمن تشکر از دلسوزی نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی، استاندار یزد، فرماندار اردکان و مدیران کل استان، برای گردهمایی مدیران دولتی و شوراهای مردمی خواستار تداوم برگزاری این جلسات در بخش خرانق شد. وی درخاتمه ی جلسه امروز افزود: هیچگاه نباید دوری بخش خرانق از مرکز استان و شهرستان سبب فراموشی خدمت به روستاهای آن شود. توجه مسئولین به خودی خود نور امید در قلب مردم این منطقه ایجاد نموده و به مرور موجب حل و رفع مشکلات گردیده است. بخشدار خرانق با استناد به پیگیری نماینده مردم اردکان درمجلس شورای اسلامی و قول و دستور اکید استاندارمحترم وپیگیریهای فرمانداراردکان برای انتقال گاز به خرانق خاطرنشان ساخت با حل این مشکل، روح تازه ای از امیدواری درکالبد خرانق دمیده شود.وی با اشاره به موضوعات مطرح شد در جلسات روستاهای خرانق و رباط تصریح کرد: مشکلات و مسائل مطرح شده در قالب صورتجلسه تنظیم گردیده و به مدیران کل جهت قرارگرفتن در دستور اجرا ارجاع خواهد شد. پیگیری تکمیل ۱۲کیلومتر احداث شده جاده دوبانده یزد طبس از طریق اداره راه و شهرسازی، پیگیری انتقال گاز باهمکاری بخش خصوصی، مشکلات آموزشی و فضاهای مدارس در روستاهای خرانق، جاده های بین مزارع، حل مشکل آب روستاهای بخش، تقویت زیرساختهای ارتباطی، رفع نقاط حادثه خیز جاده ای، اتخاذتدبیر برای حل مشکل ارگ خرانق و سایر بناهای ارزشمند تاریخی ودهها مورد دیگر از جمله مسائل مطرح شده در گردهمایی شوراهای مردمی بخش خرانق با مدیران کل استان بود.
شنبه 20 مرداد 1397 | بازدید : 119