ده پروژه عمرانی کوچک وبزرگ دربخش خرانق بمناسبت هفته دولت آماده بهره برداری گردیده است

ده پروژه عمرانی کوچک وبزرگ دربخش خرانق بمناسبت هفته دولت آماده بهره برداری گردیده است
جاویدعیدانی ضمن گرامیداشت هفته دولت پیرو سفر اخیر نماینده مردم اردکان درمجلس شورای اسلامی، استانداریزد، فرماندار اردکان ومدیران کل استان درماه گذشته از بهره برداری بیش از۱۰پروژه عمرانی کوچک و بزرگ دربخش خرانق خبرداد.
بخشدارخرانق افزود بسیاری ازپروژه های باقی مانده از سالهای گذشته که بعضا یا آغاز نشده یا معطل مانده بود بواسطه پیگیریهای صورت گرفته و دلسوزی مسئولین از جمله دکتر تابش، مهندس زمانی و مقیمی و مدیران کل ادارات مختلف استان آغاز بکار یا تکمیل گردید.
از جمله مهمترین این پروژه ها می توان به آغاز احداث بلوار رباط، آغاز بکار منابع ذخیره آب روستای رباط و حاج آباد، بهسازی وتعویض شبکه آب خرانق، تکمیل سالن ورزشی خرانق، طرح هادی انجیر آوندو...اشاره نمودکه بخشی از آنها از طریق بودجه دهیاری و بخش دیگراز طریق اعتبارات استانی و شهرستانی به انجام رسیده و خواهد رسید.
وی افزود پیگیری مجدانه نماینده اردکان برای تامین مابه التفاوت هزینه گازرسانی به خرانق از طریق صنایع و دستورمستقیم و تاکید استاندار برای اجرایی شدن این پروژه در آینده نزدیک مهمترین دستاورد سفر مسئولین استان و شهرستان اردکان به خرانق بود.
 
یکشنبه 4 شهریور 1397 | بازدید : 121