گردهمایی آموزشی تشکل های مردم نهاداردکان درروستای خرانق

به گزارش روابط عمومی بخشداری خرانق این گردهمایی با حضور دکتر خامسی مدیرکل اموراجتماعی استانداری ، دکتر کرمانیان معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری و جمعی از تشکلهای مردم نهاد فعال در شهرستان اردکان با هدف بررسی توان ایجاد تشکلهای فعال بومی درخرانق برپا گردید.
بخشدار خرانق دراین گردهمایی آموزشی با اشاره به نقش گروه ها و تشکلهای مردمی در کاهش آلام اجتماعی و حفظ سنتهای ارزشمند مناطقی چون خرانق تصریح کرد: سیاست دولت درخرانق تشکیل و توسعه ی گروه های مردم محور برای ایجاد تحرکات مثبت و موثر در حوزه های مختلف اجتماعی ست .

"عیدانی" افزود درخرانق از گروه های بومی مردمی که صاحب ایده، نظر و فعالیت خلاقانه درحوزه های فرهنگی، اجتماعی، گردشگری و اقتصادی هستند حمایت می کنیم.
وی با مدنظر قراردادن پتانسیلهای ناب گردشگری دراین منطقه خواستار مشارکت هرچه بیشترمردم برای توسعه اجتماعی و فرهنگی شد وافزود: درحوزه های فرهنگی اجتماعی مطالبه گری صرف ثمر بخش نبوده و نیازبه مشارکت می باشد.
 
چهارشنبه 25 مهر 1397 | بازدید : 109