مشکلات روستاهای بخش خرانق در حوزه منابع طبیعی بررسی شد

به گزارش روابط عمومی بخشداری خرانق با حضور مدیران کل منابع طبیعی و دیوان محاسبات استان یزد، بخشدار خرانق و رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان اردکان در بخش خرانق مشکلات حوزه منابع طبیعی و راههای برون رفت از آن بررسی شد
مهندس جاوید عیدانی ضمن عرض خیر مقدم حضور مدیران ارشد استانی در روستاها را نشانه اهتمام مدیران و مسئولان دررفع محرومیتهای روستاییان دانست و بر توجه ویژه به روستاییان و رفع موانع و مشکلات موجود در روستاها تاکید کرد.
بخشدار خرانق اقدامات صورت گرفته در حوزه منابع طبیعی و صیانت از مراتع روستایی را با توجه به نوع پوش گیاهی موجود در منطقه و اقلیم گرم و خشک حاکم براین منطقه و کمبود شدید آب بسیار بسیار حائز اهمیت دانست و خواستار نگاهی ویژه تر به بحث صیانت از مراتع شد.
عالی ترین مقام اجرایی بخش خرانق درادامه به اهمیت موضوع آب اشاره کرد و افزود: با توجه به شرایط سخت استحصال آب و کمبود شدید این مایه ی حیات اقدامات صورت گرفته از سوی منابع طبیعی در ایجاد سدهای خاکی و منابع زیرزمینی را قابل تقدیر دانست.
مهندس آخوندی مدیر کل منابع طبیعی استان در این بازدید با اشاره به اقدامات موثر صورت گرفته در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری در مناطق روستایی به ویژه روستاهای بخش خرانق به مهندسی دقیق اجرای پروژه های آبی خاکی برای حفظ منابع آبی تاکید ورزید و افزود: حفظ منابع آبی، مراتع، دشتها و ... مهمترین اولویت برای اجرای پروژه های منابع طبیعی است.
وی افزود: در ماا های اخیر با اختصاص اعتباری بالغ بر 500 میلیون تومان در روستای توت شاهد اجرا و بهره برداری از سه پروژه مهم شامل بندخاکی و سیل بند در حوزه منابع طبیعی در بخش خرانق بوده ایم و در ادامه در روستاهای میل سفید و بندر نیز طرح هایی با مدنظر ساختن اولویتهای مذکور در دست اجرا خواهیم داشت.
بازدید از بافت تاریخی روستای خرانق اخرین بخش از سفر یکروزه مدیران کل منابع طبیعی و دیوان محاسبات استان یزد به روستای خرانق بود.
 

جمعه 4 آبان 1397 | بازدید : 81