معرفی 68 نفر از متقاضیان دریافت تسهیلات اشتغالزایی به کمیته امداد امام خمینی (ره)

به گزارش روابط عمومی بخشداری خرانق ، تعداد68 نفر از متقاضیان دریافت تسهیلات اشتغالزای کمیته امداد از مجموع روستاهای بخش خرانق به این نهاد حمایتی معرفی شدند.
بخشدارخرانق درخبری عنوان کرد تا کنون تعداد 68نفر جهت دریافت تسهیلات اشتغالزا به کمیته امداد شهرستان اردکان معرفی شده اند واین نهاد حمایتی پس از بررسی اسامی و مشخصات متقاضیان واجدین شرایط را جهت اخذ وام و طی مراحل قانونی معرفی خواهد نمود.
عیدانی  افزود تسهیلات اشتغالزای روستایی کمیته امداد در دوبخش بانوان و آقایان به زنان سرپرست خانوارودختران بازمانده از ازدواج که فاقد منبع درآمدی می باشندو مردان فاقد شغل، بدون بیمه و بادرآمد پایین که قصد راه اندازی شغل در روستا دارند تعلق می گیرد و با ازای ایجادهریک نفر اشتغال مبلغ ۵۰میلیون تومان می باشد .
دوشنبه 7 آبان 1397 | بازدید : 77