بخش خرانق، پایلوت جذب مشارکتهای اجتماعی روستامحور واجرای طرح اجتماع روستایی درکشور قرارخواهدگرفت

معاون امور روستایی سازمان شهرداری ودهیاریهای کشور درجلسه روز گذشته که باحضور فرمانداراردکان ومعاون عمرانی وی، مدیرکل روستایی استانداری، بخشدارخرانق، دهیارخرانق ومدیرعامل شرکت تعاونی دهیاریهای شهرستان اردکان درمحل دفتر وی برگزار شد بابرشمردن بخشی از پتانسیلهای خاص شهرستان اردکان و بخش خرانق، روستاهای این بخش را برای اجرای پایلوت طرح اجتماع روستایی با هدف جذب مشارکت روستاییان برای استقرار توسعه پایدارمناسب عنوان کرد و افزود: محدودیت تعداد روستاهای این بخش و پایبندی به روحیه و اصالت روستایی درمقایسه با سایر مناطق شهرستان اردکان و بخش خرانق را برای اجرای یک طرح اجتماع محور بهمراه جلب مشارکت روستاییان بگونه ای که اتکا به اعتبارات و بودجه های دولتی نباشدو خود مردم با ایجادحرکتهای اجتماعی البته با تسهیل سازی بخش دولتی به سمت توسعه پایدارگام بردارند، مناسب دانست و خواستار همکاری و تعامل مسئولین استان و شهرستان برای نیل به این مقصود شد.

جندقیان تصریح کرد:بکارگیری واژه ی محروم وفقیر برای روستاهایی که توانسته اند اصالت و اعتبارشان را درطول تاریخ حفظ کنندزیبنده و شایسته نیست واینکه بگوییم بدلیل مشکلی مثل کمبود آب نمی شود در این مناطق کارکردو باید رهاشوند رویکردی نادرست است چراکه در یزد ومخصوصامناطق روستایی وقتی به سبک زندگی مردم درادوارمختلف نگاه می کنیم این مشکل کمبود آب وجود داشته ولی مردم به هرطریق ممکن بااین مشکل کنارآمده و راهکار قنات راپیداکرده اند.باید تلاش کنیم این راهکارها که عموما از سوی خود مردم پیشنهادو اجرا می شود درمورد همه ی مسایل و مشکلات در مناطق روستایی اجرا و نهادینه شود.
دراین جلسه همچنین از سوی مقیمی فرماندار اردکان و ناطق مدیرکل روستایی استان برای تدوین و اجرای طرح مورد اشاره درحوزه اجتماعی قول همراهی و مساعدت داده شد.
ارائه نقاط قوت و ضعف در بخش خرانق بویژه درزمینه ی اجتماعی ومیراث فرهنگی  در قالب پاورپوینت واشاره به مشکلاتی از قبیل گاز، جاده و محورهای مواصلاتی اصلی و روستایی و... توسط عیدانی بخشدارخرانق از دیگر نکات مطروحه در این نشست بود.
ضمنا مقرر شد پس از بازدید کارشناسان امور روستایی سازمان دهیاری و شهرداری های کشور از ظرفیتهای بخش خرانق، برنامه ریزی در زمینه ی چگونگی اجرای طرح بعمل آید.
یکشنبه 30 دی 1397 | بازدید : 62