تعاونیهای روستایی به بسترهمدلی و همبستگی روستاییان تبدیل شود

 

درجلسه ای باحضور بخشدارخرانق و رئیس تعاون روستایی اردکان انجام شد

بررسی مشکلات شرکت تعاونی روستایی بخش خرانق

عیدانی: تعاونیهای روستایی به بسترهمدلی و همبستگی روستاییان تبدیل شود

بخشدار خرانق دراین جلسه با تصریح بر اطلاع رسانی دقیق و به موقع درزمینه عملکرد تعاونی روستایی خرانق وتشکیل جلسات سالیانه مجمع عمومی با آگاهی تمامی اعضااز فعالیتهای صورت گرفته تا کنون توسط هیات مدیره این شرکت تشکر کرد.

عیدانی افزود: باتوجه به قدمت شرکت تعاونی روستایی بخش خرانق و لزوم نقل و انتقال سهام افرادسهامداری که از دنیا رفته اندبه وارثین خواستار اقدام عاجل توسط سهامداران و همکاری شرکت تعاونی در این زمینه شد.

وی همچنین گفت: درصورت برنامه ریزی هیات مدیره شرکت برای انجام فعالیتهای اقتصادی سود ده بویژه در حوزه گردشگری، بخشداری حمایت و همراهی لازم را خواهد داشت.

دراین جلسه رئیس تعاون روستایی شهرستان اردکان با اعلام این مطلب که فعالیتهای شرکت تعاونی بدلیل کاهش جمعیت روستاهای بخش از سود آنچنانی برخوردار نمی باشد گفت: با این حال سعی شده با حمایت از این شرکت دربخش خرانق با هدف خدمترسانی به روستاییان حیات و فعالیت آن تداوم داشته باشد و درصورت اهتمام بیشتر سرمایه گزاران و هیات مدیره شرکت می توان برای تحقق سود بیشتر برنامه ریزی کرد.

روستایی همچنین گزارشی از فعالیتهای انجام شده توسط این شرکت دربخش خرانق طی یک دهه گذشته ارائه نمود.

حل مشکل نمایندگیهای فروش نفت وابسته به شرکت تعاونی مربوط به روستاهای بخش خرانق از مهمترین موضوعات مطرح شده در این جلسه بود که با توافق بعمل آمده فی مابین طرفین مرتفع گردید.

گفتنی ست مجمع عمومی سهامداران این شرکت در شهریورماه سال جاری با دعوت از کلیه سهامداران در خرانق تشکیل خواهد شد.

چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 | بازدید : 35