ملاقات بخشدارخرانق و شوراهای اسلامی روستاهای توت و حاجی آبادزرین بامدیرکل شرکت آبفار استان

دراین جلسه ی کاری عیدانی ضمن تقدیر از خدمات آبفار در روستاهای بخش خرانق درزمینه ساخت مخازن ذخیره آب حاجی آبادزرین و رباط پشت بادام، آب شیرین کن رباط ، لوله گذاری شهرکهای مسکونی بنیادمسکن درروستاهای مزرعه آقاو چاه متک، تصحیح خط انتقال آب مزرعه میرهاو تعویض شبکه روستای خرانق و...طی یکساله گذشته از همکاری دهیاری ها و شوراهای روستاهای این بخش نیز تشکر کرد.
بخشدارخرانق بااشاره به حمایت و پیگیری دکترتابش نماینده محترم مردم اردکان درمجلس شورای اسلامی برای حل مشکل آب روستای توت و اقدامات اولیه ی صورت گرفته و اخذ موافقت اصولی انرژی اتمی برای انتقال آب از مجتمع شهید رضایی نژاد به روستاهای توت و انجیرآوند درقالب تفاهم نامه مشترک شرکت آبفارو نماینده انرژی اتمی دراستان، خواستار تسریع درآغاز مطالعه وبرآوردهزینه برای اجرای این پروژه شد.
عیدانی همچنین  در ادامه خواستار واگذاری اداره ی آب روستای توت را به شورای محلی تحت عنوان شورای آب برای حل مشکلات درکوتاه مدت شد.
درادامه فاتحی مدیرعامل شرکت آبفار استان باتشریح محدودیتها و مشکلات اعتباری پیش رو با اشاره به پیگیریهای انجام شده به تبیین رسالت این شرکت دربرنامه ریزی پایدار برای رفع معظل آب شرب و بهداشت مردم در روستاها پرداخت ودرزمینه موضوعات مطروحه قول پیگیری و اجرا داد.
رایزنی درزمینه اتمام عملیات اجرایی مخزن رباط پشت بادام، تکمیل طرح انتقال آب به روستاهای ساغندو مغستان از طریق بخش خصوصی، تامین آب شرب شهرک مسکونی روستای حاجی آباد زرین، چگونگی اجرای طرح انتقال آب مجتمع شهید احمدی روشن خرانق( تامین آب از خارج از حوزه خرانق) و اجرای لوله گذاری شهرک فاز سوم خرانق از مهمترین موضوعات مطرح شده توسط بخشدار خرانق دراین جلسه بود واز سوی مدیرکل آبفار قول مساعدجهت پیگیری واجرا اخذ گردید.
سه شنبه 10 اردیبهشت 1398 | بازدید : 48