سرعت بخشی پروژه جاده یزد طبس دریکساله گذشته

سرعت بخشی پروژه جاده یزد طبس دریکساله گذشته باپیگیری جدی نماینده مردم اردکان درمجلس شورای اسلامی انجام شد
پروژه نیمه تعطیل دوبانده سازی یزد طبس طی یکساله گذشته با پیگیری جدی و حمایت نماینده مردم اردکان درمجلس شورای اسلامی باسرعت زایدالوصفی در حال انجام است.
بخشدار خرانق بااشاره به اینکه این پروژه از مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان یزد بوده گفت: متاسفانه این پروژه در مدت زمان مصوب خود به انجام نرسیده و طی سالهای گذشته به کندی پیش رفته است.
عیدانی افزود: ۱۲کیلومتر این محور که به روستای خرانق متصل می باشد درحال حاضر باپیشرفت کار بالا توسط شرکت راهسازی سامان محیط مراحل پایانی خود را طی نموده و ادامه ی این محور به سمت یزد درحال حاضر بطور جدی با حضور شرکت مهندسی راه سازی سیمین سپاهان درحال انجام است.
وی گفت: سال گذشته با پیگیری دکتر تابش نماینده مردم اردکان درمجلس شورای اسلامی و تماس تلفنی با معاون وزیر راه، ضمن تسریع در عملیات موجود، مناقصه ادامه راه نیز برگزار شده و شرکت مزبور فعالیت خود را آغاز کرده است و درحال حاضر کارزیرسازی، آسفالت و ساخت ابنیه بطور جدی دنبال می شود.
گفتنی ست عدم پرداخت بخشی از مطالبات این شرکتها توسط دولت بدلیل فقدان نقدینگی طی سالهای گذشته بزرگترین چالش پیش روی این پروژه و مهمترین علت کندی آن بوده که انتظار می رود با توجه به نیاز مبرم این محور به دوبانده سازی این مشکل با حمایت و پیگیری مسئولین استان و شهرستان مرتفع شود.
دوشنبه 16 اردیبهشت 1398 | بازدید : 23